Välkomna hit till Merkoll.se!

Soffa och tavla

Soffor och tavlor är exempel på offentliga upphandlingar

Det har sedan en tid tillbaka funnits ett stort behov av samverkan när det kommer till upphandlingar mellan olika myndigheter och kommunala verksamheter i Västmanlands län och Eskilstuna kommun. Det är nämligen så att LOU, Lagen om offentlig upphandling, är väldigt komplicerad att sätta sig in i och förstå. Det är samtidigt viktigt att man gör det så att myndigheter och kommunala verksamheter inte gör övertramp och begår regelrätta lagbrott. För att undvika det så har vi därför tagit initiativet till detta samverkansprojekt där det ska bli lätt att förstår Lagen om offentlig upphandling för alla som har frågor och funderingar, eller kanske känner sig osäkra på vad man får eller inte får göra.

Det finns flera olika exempel runt om i landet där kommuner och myndigheter har varit väldigt på det osäkra med vad som egentligen gäller när de köper saker av andra. Saken är den att det krävs att man har gått igenom en offentlig upphandling, om det nu är så att det man betalar för kommer upp i en viss summa, och samtidigt att ett avtal tecknas som sträcker sig över en tidsperiod där man har avtal med det företaget som vunnit upphandlingen. Mer om detta senare, men som ni förstår så är det en mycket snårig skog att sätta sig in i. Inte minst har det visat sig i uppmärksammade fall där offentlig upphandling helt har bortsetts ifrån och man har skrivit avtal och gjort överenskommelser trots att en upphandling aldrig gjorts. Det är alltså ett lagbrott, men det finns vissa undantag som exempelvis direktupphandlingar, men vi ska försöka nysta lite mer i det senare.

Upphandlingsreglerna syftar till att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar upphandlingar genom att dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden. Alltså finns denna lag för att det ska vara möjligt för fler företag att konkurrera om tjänsterna eller produkterna som myndigheten i fråga behöver. Det brukar ofta vara en vinstaffär för företag då avtal tecknas under en längre tid, men kräver mycket arbete bakom och tar lång tid.

Vi vill därför här hjälpa myndigheter, kommunala verksamheter samt olika företag i Västmanlands län att bättre förstå reglerna kring Lagen om offentlig upphandling och varför saker och ting händer som de gör. Hoppas att ni får nytta av det vi har att säga! Vi kommer främst att fokusera våra diskussioner kring upphandlingar med inredningsvaror, vilket är en fråga i sig.