Bra att tänka på

SoffaNär man då bestämmer sig för att förnya sin arbetsplats genom att uppdatera med diverse soffor och möbler så ställs man som företag och myndighet inför en mängd olika val. En av de stora anledningarna till att vi idag är med i EU är på grund av den fria rörligheten inom EU-området. Det innebär alltså att handel inom EU är att betrakta som varor skickas över gränser, utan att vara regelrätt import. Därför är dessa varor inte reglerade på samma sätt som om man skulle importera från ett land utanför EU.

Det har på sina håll påverkat lokala producenter till att få mindre beställningar, då en firma som gör soffor kvarteret bortanför er ska betraktas på samma sätt som sofftillverkaren i Polen. Riktigt så går det ju inte till när man beställer, men det är det som är tanken med EU, att underlätta den handeln.

Så när ni beställer inredning så kan ni antingen välja att hålla nere kostnaderna och välja de billigaste av sidor, eller också importera själva. På så sätt har ni möjligheter till att undvika Lagen om offentlig upphandlings regler och därmed istället kunna göra en direktupphandling. Å andra sidan så är det kanske på sin plats att genomföra en ordentlig upphandling med ett välrenommerat företag, eftersom att ni då gess möjligheten att beställa större mängder, samtidigt som ni kan specificera olika tjänster ni anser att ni behöver, exempelvis om ni skulle vilja ha en inredare eller en konsult som bedömer vad som skulle passa bäst i era lokaler.

Det handlar helt enkelt om hur mycket arbete ni är beredda att lägga ner på att style:a om era arbetsmiljöer. Olika sätt kräver olika nivåer av aktivitet och det man behöver göra är att fastställa vad behovet är på myndigheten eller kommunen och sedan komma fram vad det beräknas kosta, och därefter fatta sina val med grund i lagar och regler som gäller.

Att inreda en kontorsmiljö är, med andra ord, en ganska komplicerad historia och vi hoppas att ni här har fått lite kunskap och tips om vad som eventuellt kommer att passa er bäst när ni beslutar er för att köpa nya soffor, stolar eller bord.