Frågor och svar om importregler

Soffor är offentliga upphandligar

Soffor i offentliga miljöer är offentliga upphandligar

Det finns mycket regler och lagar man måste tänka på när man vill köpa från andra länder. Här nedan följer vanliga frågor som brukar förekomma när man som myndighet, kommun eller företag beslutar sig för att importera produkter.

Vad gäller om jag vill importera från andra EU-länder?

Grundtanken med EU är att det ska vara fri rörlighet av varor. Det innebär att varor från andra EU-länder är befriade från tullavgifter och behöver alltså inte anmälas till tullverket. Moms slipper man dock inte och det är Skatteverket som beräknar den. Det finns dock vissa restriktioner när det gäller vilka varor som får tas in helt fritt och det är framför allt alkohol, narkotika, tobak, vapen, djur och produkter av djur.

Vi vill importera. Vad ska vi tänka på?

Innan man börjar importera så måste man ta reda på vilka regler det är som gäller för den specifika varan. Vissa varor kräver nämligen att man måste ha tillstånd och/eller importlicens. Vid importen så ska man, generellt sett, betala både tullavgift och moms. Tullavgifterna varierar ganska mycket, men vanligtvis ligger de mellan 0 till 20 procent. För vissa varor kommer man också att behöva betala antidumpningstull.

Momssatserna är i procent

–          25 procent för vanliga varor

–          12 procent för livsmedel

–          6 procent för böcker och tidsskrifter

När man importerar så måste också varorna klassificeras, vilket innebär att varan tilldelas en varukod, enligt tulltaxan. Varorna delas in i olika kapitel och har en kod på tio siffror. Om man, vid en tulldeklaration, behöver veta vilken varukod man ska använda så kan man vända sig till tullverket. Det är viktigt att ha detta nummer då man vet hur varan ska behandlas och vilka avgifter som kan bli aktuella och vilka införselregler som gäller.

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla och när kan vi använda en proformafaktura?

En faktura ska innehålla uppgifter om:

 • Säljarens namn och adress
 • Köparens namn och adress
 • Fakturanummer
 • Dag då fakturan utfärdats
 • Antal och typ av kollin, bruttovikt och hur förpackningen är märkt
 • Varubenämning
 • Varans kvalitet
 • Pris för varje varuslag
 • Eventuella rabatter och vilken typ av rabatter som avses
 • Leveransvillkor
 • Betalningsvillkor

Tullverket kan begära en skriftlig översättning av utländska fakturor.

En proformafaktura kan användas för leveranser som inte betalas, exempelvis:

 • Ersättnings- och garantivaror
 • Prover, reklamföremål
 • Gåvor
 • Returvaror
 • Reklamtryckalster