Kommer det förändringar i LOU?

Som de flesta av er kanske har noterat så har vi en ny statsminister och en ny regering i Sverige efter 2014 års val. Många har en bestämd övertygelse om att det inte betyder speciellt mycket om vilket parti det är som har regeringsmakten, det är ändå samma ”skit” påstår de och det är ett tydligt tecken på att politikerföraktet har vuxit i Sverige. Men faktum är att det kommer att betyda rejäla förändringar när det gäller förd politik och möjligheter i samhället, det är trots allt en ideologisk grund som byts ut mot en annan. En frihetspolitik där människor ska ansvara mest för sina egna liv mot en politik där politiska beslut i större grand bestämmer över människors liv.

Det kommer eventuellt också att betyda förändringar i Lagen om Offentlig Upphandling. Den nya regeringen ser ner på företag som driver verksamhet i samhällsnyttiga sektorer och anser att dessa företag inte ska kunna gå med vinst. Den lagstiftning som nu föreslås kommer göra att dessa företag inte alls kommer vara intresserade av att etablera sig i Sverige, än mindre intresserade av att vara med i upphandlingar. Den nya regeringen är effektiv i sättet att begränsa vinstintresset i dessa sektorer. De förbjuder det inte, men väljer att implementera olika sidolagstiftningar som slår hårt mot dessa företag, som får dem att tappa intresset. Det betyder att LOU numera alltid kommer vara förbehållet de som är billigast, och alternativen i de olika upphandlingarna kommer att bli färre eftersom intresset minskar. Det är ett sätt att äventyra kvalitén, men samtidigt är det också något som vi kommer att behöva vänta och se på. Det kan mycket väl finnas krafter som motverkar detta.