Om Eskilstuna kommun

Eskilstuna – den stolta Fristaden. Eskilstuna har ett strategiskt läge mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen med en integrerad arbetsmarknad. Eskilstuna är en av de få städer i Sverige som växer i befolkningsantal, hela tiden, och kommunen har snart passerat den magiska gränsen på 100 000 invånare. Staden är Sverige femtonde största stad i dagsläget. 2012 utsågs Eskilstuna till Sveriges miljöbästa stad vilket såklart medför en stor stolthet, Eskilstuna blev samma år också utsedd till Årets studentstad. Här finns det kreativa miljöer, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga möjligheter till att ha en rik och innehållsmässig fulländad fritid.

Eskilstunas vision för år 2020 är att ta avstamp i dess historia, som den fantastiska fristad de en gång var på 1700-talet. Det betyder att framförhållningen för staden handlar om att vara modiga och våga ta sig an utmaningar, samtidigt som man välkomnar olikheter och idéer för att kunna ta ansvar för framtiden och jobba mot ett samhälle i samverkan och hållbarhet.

Det stolta fristaden är Eskilstunas vision och mål fungerar som ett stöd för stadens handlingar på kort och lång sikt. Genom de ledord staden har och de mål som Eskilstuna har satt upp för sin framtid innebär att beslut fattas, och utveckling beaktas, enklare när det finns en stabil grund att stå på, värdegrundsmässigt. Eskilstuna är staden som välkomnar dig att uppleva, inspireras och lära dig för livet.

Eskilstuna Fristad grundades 1771 som Sveriges första och enda fristad. Tack vare det kunde näringsidkare få speciella förmåner och det ledde i sin tur att Eskilstuna under 1800-talet växte fram som en industristad. Fristaden i sig var en plats för företagare som ville att deras affärer gavs största möjliga möjligheter att blomstra och här kunde då hantverkare och småföretagare som ägnades sig år järn-, stål-, eller metallförädling fritt få bedriva sina verksamheter utan att behöva vara med i ett skrå. Dessutom rådde här total tullfrihet, vilket i sin tur gjorde att möjligheterna till ökad förtjänst vara stora och krångligheterna mindre.

Med den andan går Eskilstuna in i framtiden och tar med sig de värden som stadens historia grundar sig på, med ständig utveckling.