Om import av kosttillskott

Kosttillskott är något som är populärt av många olika anledningar. En del använder det för att de inte får i sig tillräckligt mycket av olika nödvändiga vitaminer, exempelvis. Andra använder sig av kosttillskott för att förbättra resultaten av sin träning, eller för intensiv viktminskning. Men oavsett anledningen till att man använder sig av olika kosttillskott, så finns det alltid vissa risker med att importera kosttillskott på egen hand. Dels då rent ekonomiska risker: om man inte får det man vill ha så kommer det att vara krångligt att få tillbaka sina pengar, vilket även är fallet om importen sker från ett annat EU-land. Att köpa kosttillskott från en svensk nätbutik (exempelvis via svensktkosttillskott.se) gör att dessa risker minskar. Även om problem uppstår så har man som konsument rättigheter, som det är enklare att utnyttja inom Sveriges gränser. Import från utlandet bör därför helst ske med väletablerade företag som har gott renommé.

Import av kosttillskott från andra länder lyder också under diverse regler. Det är där skillnad om det rör sig om import från ett annat EU-land (vilket kallas ”införsel”), och import från länder som inte är medlemmar i EU. Kosttillskott som importeras från länder utanför EU och innehåller animaliska produkter (vilket många av dem gör), måste bland annat kontrolleras vid gränsen och komma från en EU-godkänd anläggning. Som privatperson är det därför sällan någon idé att tänka på att importera kosttillskott från något land utanför EU, då regelverket gör att det sällan är värt det. På Livsmedelsverkets hemsida finns ytterligare information om de regler som gäller.