De fem viktigaste reglerna för LOU

Det finns fem olika regler idag som varje myndighet som lyder under plikten att genomföra offentliga upphandlingar måste följa. För att köpet av varor och tjänster ska gå rätt till behöver de följa följande regler:

1. Icke-diskriminering
Alla företag i Sverige har lika stor rätt att vara med vid en offentlig upphandling och det är strängt förbjudet för myndigheter att diskriminera ett företag på olika sätt. Det kan exempelvis vara diskriminering för att företaget kommer från ett annat land, en annan region eller en annan kommun. Oavsett så får man inte som myndighet välja ett specifikt företag bara för att detta av en händelse befinner sig nära rent geografiskt.

2. Likabehandling
Det är också ett måste för alla upphandlande myndigheter att behandla alla företag på samma sätt, oavsett hur stora eller små de är. Det får inte blir någon popularitetstävling mellan företag, där det populäraste vinner, och det regelverket måste följas av myndigheten. Alla företag som är involverade i upphandlingen ska också få exakt samma information vid samma tidpunkt.

3. Transparens
Myndigheten som upphandlar varor och/eller tjänster har en skyldighet att informera om detta. Den ska vara utformad på ett sådant enkelt sätt så att företag vet och förstår vad det handlar om och vad det är som myndigheten efterfrågar. Företag ska också lätt förstå hur myndigheten tänker när de väljer företag.

4. Proportionalitet
Myndigheter som gör en upphandling måste också specificera vad det är man förväntar sig av produkten eller tjänsten och vilka krav man ställer. Dessa krav får inte vara omöjliga för ett företag att följa. Det ska inte heller förekomma att myndigheter upphandlar mer än vad de faktiskt behöver. Kraven får inte vara fler eller krångligare än vad som faktiskt behövs.

5. Ömsesidigt erkännande
När ett EU-land har gett ett företag ett intyg eller ett certifikat gäller intyget eller certifikatet också i alla de andra länder som är med i EU och i ESS-samarbetet.