Ramavtal

Ett avtal är det som upprättas mellan en myndighet och ett specifikt företag, men ett ramavtal är å andra sidan ett avtal som upprättas mellan en eller flera olika myndigheter och en eller flera olika leverantörer. Dessa ramavtal avgör sedan vad det är som företaget eller företagen ska sälja till myndigheten längre fram i tiden under en begränsad tid som fastställs i ramavtalets utformning.

Dessa avtal gäller för både tjänster och varor, och när myndigheten ska räkna på värdet av detta ramavtal så ska de lägga samman värde av alla avtal som de planerar för den tiden som ramavtalet gäller. Dessa regler för hur ramavtal går till gäller både när det planeras för summor över och under tröskelvärdet. Det kan låta komplicerat och invecklat, och är också det på många sätt och vis, men med tid och lite träning lär man sig att hantera dessa avtal.

Myndigheter och företag får inte skriva ramavtal för att försvåra för andra företag att få ett kontrakt med myndigheten och givetvis ska myndigheter som skriver ramavtal också följa lagen om offentlig upphandling. När det tillslut undertecknas ett kontrakt som följer ett ramavtal kallas det för avrop. Den normala tidsgränsen för hur länge ett ramavtal får gälla är fyra år och skulle det vara så att myndigheten behöver att ramavtalet måste gälla under längre tid så måste det finnas förklaringar och goda skäl till att det är så.

Det finns mycket mer att tänka på kring reglerna med ramavtal och hur dessa ska och får upprättas, men här fick ni i alla fall en kortare introduktion till vad det hela handlar om.